Menu
About US / Organizational structure

Organizational structure

On December 4, 2018, Xu Huadong, Vice Mayor of Yinchuan City, and Wang Jianxi, director of Yinchuan Development...